10

projekt i skład publikacji, książek

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy potrzebują i chcą wydać wielostronicowe publikacje. Książki, czasopisma, gazetki reklamowe, broszury firmowe, raporty – wszystkie materiały gdzie potrzebne jest szersze spojrzenie na projekt. Książka naukowa czy firmowy kwartalnik dobrze zaprojektowany i złożony może być punktem zwrotnym w Państwa karierze!

Nadanie formy drukowanej czy też coraz popularniejszej wersji elektronicznej Państwa publikacji składa się z kilku etapów. Są to: projekt layoutu, projekt okładki, wykonanie rycin, wykonanie i obróbka fotografii, przygotowanie tabel i wykresów, skład tekstu, przygotowanie do druku lub publikacji w formie elektronicznej. 

W naszym portfolio znalazły się następujące pozycje: 

“Podstawy Żywienia Klinicznego. Edycja Czwarta”, (700 stron!) “Standardy Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego”, Aleksandra Kapała “Praktyczny przewodnik po ONS”, “Żywienie dojelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów”, “Żywienie pozajelitowe w domu. Podręcznik dla pacjentów”, “Farmaceutyczne Standardy Sporządzania Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego” oraz  Kwartalnik “Postępy Żywienia Klinicznego”.

Anronet Agencja reklamowa - Nasz profil na Facebooku